Ochrana osobních údajů

Zde naleznete bližší informace o vašich osobních údajích a jejich dalším zpracováním.


Kdo zpracovává Vaše osobní údaje

Správce a zároveň zpracovatel vašich osobních údajů dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 ochraně osobních údajů na úrovni celé EU(dále jen: „GDPR”)je

Jana Krtková,místem podnikání Rašínova 190,396 01 Humpolec, ič: 63255600

Email: mimiboty@seznam.cz

 

Co je osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Jaké zpracováváme Vaše osobní údaje

 • Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb, či na základě plnění vaší objednávky. Jedná se především o adresní, identifikační údaje (např. jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, email, telefonní spojení domů, do zaměstnání apod.)a popisné údaje (např. bankovní spojení apod.)
 • Vaše osobní údaje nám poskytujete zcela dobrovolně, není to vaše povinnost.

 

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

V případě udělení vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.pro jeden či více konkrétních účelů (např. zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb. Odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem na adrese mimiboty@seznam.cz
 • údaje jsou zpracovány dle čl. 6. odst.1 písm. b) za účelem  splnění  smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • zpracování je nezbytné dle čl. 6 odst. 1 písm. f) pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany
 • abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty a  poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené
 • pro zlepšení kvality našich služeb

 

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme

 • Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu max. 10 let od posledního využití některé z našich služeb, pokud však svůj souhlas neodvoláte dříve.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na dresu: mimiboty@seznam.cz.
 • Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech.

 

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte, nebo jste využívali, jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů
 • osoby zajišťující služby provozování e-shopu
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz či provozovatelé technologií
 • osoby, které Vám doručují zboží našich obchodních partnerů
 •  osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů
 •  obchodní partneři (v případě reklamace)
 •  na vyžádání budou vaše osobní data poskytnuta orgánům veřejné správy a to na základě platných právních předpisů

 

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny

Pečlivě chráníme vaše osobní údaje, které nám poskytujete. Ochrana Vašich dat je naší prioritou.

 • K práci s vašimi osobními údaji používáme zabezpečený počítač, emailovou schránku i vstup ke správě e-shopu.
 • Před nechtěnými virtuálními hosty nás chrání antivirové programy. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.
 • Pokud potřebujeme něco tisknout (což z lásky k naší přírodě děláme co nejméně), pak všechny dokumenty s osobními údaji uchováváme v uzamčené skříňce.
 • K osobním údajům mají přístup pouze správcem pověřené osoby
 • Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Na našich stránkách využíváme cookies

Cookies jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče v okamžiku, kdy stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně.

Cookies se používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo, a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Cookies nepředstavují nebezpečí,neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů,mají však význam pro ochranu soukromí.

Vy jako uživatel máte možnost používání cookies odmítnout.

 

Za podmínek stanovených v GDPR dále máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu, nebo email správce   
 • právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

Potřebujete ohledně zpracování vašich dat poradit? Něco není v pořádku? Společně váš problém či dotaz vyřešíme.

Kontaktujte nás písemně na adrese: Jana Krtková,Rašínova 190,39601 Humpolec, nebo emailem na adrese mimiboty@seznam.cz. 

 

Tento dokument vchází v platnost dne 25.5.2018Dětská obuv

Holínky

...pro Vaše děti jen to nejlepší.

Dámská obuv

Holínky

...správný styl a elegance

Pánská obuv

Holínky

...boty vhodné do různých podmínek

Holínky

Holínky

...nepřízeň počasí nemůže překvapit

Pantofle

Holínky

...pocit domácího pohodlí.